Islam kakvog niste poznavali

islam-01-01.jpg

Kratki Info
Aktuelni globalni događaji dali su, nažalost, potpuno pogrešnu sliku o pripadnicima muslimanske vjere. Saznajte pravu stranu Islama. Upoznajte kulturu i historiju tolerancije i razumijevanja te spoznajte poštovanje po kojem su muslimani bili poznati kroz historiju.

Gazi-Husrev begova džamija Sefardska sinagoga Stara Pravoslavna crkva Sebilj