JEVREJSKA TURA

Jewish-01-01.jpg

Kratki Info
Kraj XV stoljeća je označio kraj spokojnog života jednog naroda. Nakon pada Granade 1492. godine, počeo je progon Jevreja iz Španije i Portugala. Saznajte kako su Sarajlije u XVI stoljeću dobile nove susjede – Jevreje Sefarde i kako je tekao život u Sijavuš-pašinoj mahali. Čime su se bavili, kakve su pjesme pjevali, kakve su specijalitete pripremali, kakav je i šta je to ladino jezik? Sve to možete saznati na ovoj turi koja govori o jevrejskoj zajednici u Sarajevu, o Sefardima i Aškenazima, njihovom životu, sreći, patnji, progonu, mjestu njihovog vječnog počivališta, ali i mjestu prkosa smrti i prolaznosti.

Aškenaska sinagoga At-mejdan Latinska ćuprija Vijećnica Baščaršija Sefardska mahala i sinagoge Muzej Jevreja BiH Bosanski kulturni centar Jevrejsko groblje